Hlavní stránka

,, SPOUŠŤ "

04.10.2021: TAK SE PODÍVEJTE NA TÓ..NA TU SPOUŠŤ, i nejednou ,,FAŠISTICKOU",

,,BESTIÁŘ" i_TEN", i_,,AUTOGENOCIDNÍ"   ,,MENTAL_PUTINISMUS"_TEN", KTEROU..KTERÝ..KTERÉŽTO LIDSTVO VYTVOŘILO..VYTVÁŘÍ..SI.. KTERÉŽTO UŽ I PŘESTÁVÁ JÍT ŽÍT..

KAMUFLÁŽ I TU, ( PUTINISTICKO_FAŠISTICKOU ) :

BALAST NÁZOROVÝ, SLOV.. :

NA POČÁTKU VEŠKERÉHO TVOŘENÍ LIDSTVA JE SLOVO..MYSLENKA DANÁ DO SLOV, BYT I JEN V MYSLI, NEBO NAHLAS, DO PÍSMA ..AŤ SE JEDNÁ O ZÁLEŽITOSTI MÍRU, NEBO VÁLEK..

DOKUD NEOVLÁDÁM SLOVA DOSTATEČNĚ JINÉHO JAZYKA, NEŽLI SVÉHO RODNÉHO, NEPOSLOUCHÁM PŘÍLIŠ PÍSNĚ ZAHRANIČNÍ, ZEJMÉNA Z BEZPEŇOSTNÍCH DŮVODŮ, NEBOŤ PÍSNĚ NEJEDNOU OBSAHUJÍ SLOVA ŽIVOTU VYLOŽEŇE NEBEZPEČNÁ..AŤ UŽ UVÁŽENĚ, NEBO NEUVÁŽENĚ V PÍSNÍCH AUTORY, AUTORKAMI, POUŽITÉ. OBDOBU TOHOTO LZE NACHÁZET NA POLI TEXTŮ NAPŘÍČ KULTUROU, SPOLEČNOSTÍ, VČETNĚ MÉDIÍ..WEBMEDIÍ. PŘESTO JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SE ODMÍTAJÍ TOUTO PRAVDOU ZAbÝVAT VE SVÉM ŽIVOTĚ, NAZÝVAJÍC TO SVOU SVOBODOU. INUŽ, SVOBODA MÁ PRÁVO BÝT HLOUPÁ, I SE VŠEMI DŮSLEDKY, Z TOHO PLYNOUCÍMI.

~~~

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ :

FAŠISTICKÁ SEGREGACE ŽEN Z PROFESE KNĚŽSKÉ, BISKUPSKÉ, PAPEŽSKÉ, V NEROVNOSTI K MUŽŮM, TAKTO PROPAGUJE A PODPORUJE FAŠISMUS NA CElĚ PLANEŤE ZEMI. TOTO JE TAKÉ PŘÍČINOU ONEMOCNĚNÍ DUŠEVNĚ DEVIANTSKÁ RŮZNÝCH KNĚŽIÍCH NA ZEMI TÉTO ORGANIZACE SE SÍDLEM VE VATIKÁNU, S OBĚTMI TAK I SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ NA DĚTECH PO CELÉ PLANETĚ. Z TOHOTO DŮVODU NELZE BRÁT OMLUVU PŘEDSTAVITELE TOHOTO FAŠISTICKÉHO PAPALAŠÍ VE VATIKÁNU ZA TYTO ČINY, BEZ REÁLNĚ ODSTRANĚNÍ POVINNÉHO CELIBÁTU KNĚŽÍCH, JAKO SMYSLNOU, DOSTATEČNOU, NEBOŤ FAŠISMUS TEN STÁLE TRVÁ. TAKOVÁTO ORGENIZACE, ( PODPORUJÍCÍ FAŠISMUS V JAKÉKOLI FORMĚ ) NEMÁ PŘED BOHEM, PŘED STVOŘITELEM VEŠKERENSTVA PRÁVO JAKKOLI KÁZAT KOMUKOLI.

~~~

MÉDIA, WEB_MÉDIA :

Abychom si rozuměli..,,média, webmédia..Česká.." Já JSEM PRAVDA A LÁSKA, I ZÁKON. JESUS ..TO TEN, KTERĚHO NAZÝVÁTE I KRISTUS, či i SYN ČLOVĚKA. Takže..kecat, rádoby záškodnicky, života podvratně, pošklebovat se i,  si sice můžete, ale nikoli beztrestně v čase. Tím si můžete být, TITO, kdož se takto chováte, JISTI. Specialisty, fašisticky se takto projevujíc, lze úspěšně nalézat dennodenně například v týmu moderátorů, moderátorek, komentátorů, komentátorek, v Českém rozhlase Plus a jim spřízněných kříváků, křivaček.. například. A tito se mají tendenci ještě chválit do éteru přes mikrofon.., jak například v zahraničí si považují toho, jak jsou česká veřejnoprávní media důvěryhodná. No, důvěrahodná, co do ověřitelnosti zpráv, nepochybně jsou, na to si dávají pečlivý pozor..avšak..: Tato organizace tak, pod hlavičkou Českého rozhlasu, je epicentrum, jedno z epicenter, na Zemi, temného okultismu, ve snaze devastací takovýmito praktikami, a to nejen na úrovni slov, ale i fyzicky, špionsky, v kooperaci s jinými, ovládat takto, po svém, temnookultně LIDSTVO..SVĚT. Jenže..o totéž se pokoušel i například Adolf Hitler, a jak TO dopadlo, víme všichni. S hláškami, vašimi, například typu: ,,OPIČÁK A PITOMCI" a jiných VAŠICK PSYCHO KRETENISMŮ, SI JDĚTE DO ŘITI, VY KRETÉNI PSYCHO FAŠISTIČTÍ. A je MI úplně jedno, že to říkáte v nějakých jiných kontextech..si tu hubu zašijte..VY PAKA..m(milující, vyžívající, se v pojmech, typu: ,,píchání do překližky", ,,jepičí život" ..a další, a další.., ..NEJSTE NORMÁLNÍ, NECHTE SE LÉČIT NA PSYCHIATRII !! HOVADA TA, RÁDOBY ŽIVOTU SKRYTĚ PODRYVNÁ..RÁDOBY TEMNOOKULTNĚ. /  TITO mají tendenci i kecat různě, například i o tom, že každý, každá, má svou pravdu..NO PROSÍM, MĚJTE SI JI, VYRÁBĚT SI JI I MŮŽETE, VY I KŘIVÁCI nejednou..TU I SVOU, TU VAŠI..pravdu.., Avšak se všemi důledky z toho před ZÁKONY KOSMU, PRO VÁS plynoucími. ( ..TITO by chtěli MÍR se MNOU. ZAČNĚTE U SEBE !! Pak můžeme mít mezi sebou teprve MÍR. Pokud tak neučiníte, připravte se na TO, FAŠOUNI, že FAŠISMUS na ZEMI JE, A BUDE, OBRACEN, OBRÁCEN, V PRACH. DO POSLEDNÍHO ZRNKA PRACHU TOHOŤ. POKUD TOHO NEJSTE SHOPNI, DOPORUČUJI VÁM ABYSTE OPUSTILI ŘADY JAKÝCHKOLI MĚDIÍ. JINAK VÁM POMOCI UŽ, PO MNOHA UPOZORNĚNÍCH, NEJSEM SCHOPEN.) A ještě mají TITO, obdobně jako různě politici, političky, při kritice, tendenci zmiňovat téma nenávisti, nenávistných projevů. Politici, političky, kritiku pravdivou nejednou ba nejraději okořeňili nejednou také osočováním například i spácháním trestného činu poplašné zprávy, poplašných zpráv.., když se jim to hodí. V tom jsou TITO prozatím břídilové, k osočováním z poplašných zpráv prozatm nedošli.

~~~

STŘET ZÁJMŮ :

STŘET ZÁJMŮ NENÍ JEN TEN, KDY JIŽ DOCHÁZÍ K JEHO NAPLŇOVÁNÍ REÁLNÝM SE ZVÝHODŇOVÁNÍM, NEBO OBOHACOVÁNÍM, například z pozice politické či jiné funkce, nepříklad se státním platem, ale STŘET ZÁJMŮ JE I BYŤ JEN JEHO MOŽNOST PŘI VÝKONU TAKOVÉ FUNKCE. STŘET ZÁJMŮ, TAKOVÝ, REFLEKTUJÍ I NEJEDNOU NAPŘÍKLAD RŮZNĚ OBCHODNÍ, VÝROBNÍ, SPOLEČNOSTI..například v pracovní smlouvě jako hrubé porušení pracovní smlouvy, tedy s důsledky rozvázání pracovního poměru z důvodu ztráty důvěry..(například).

~~~

NEMOCE..OBECNĚJI:

Zastavme se zde, VZOROVĚ, například u nemocí onkologických, například u Leukémie, u nádorových onemocnění.. Vědci, Lékaři, mají radost nad tím, že přišli například na různé jevy na úrovni DNA..fungování a vzájemností proteinu, i ve vztahu k buňkám..například.. AVŠAK, POMÍJEJÍ PŘI TOM PŘÍČINU, MNOHDY JEDNOTNOU, TĚCHTO NEMOCÍ, KTEROU JE NARUŠENÍ pH acidobasické rovnováhy těla (měřeno lakmusovými papírky v cca 9:30hod. zn Remedicum v moči) Z DŮVODU NEVHODNÉ STRAVY, NÁPOJŮ..i tak alkoholu, cigaret, drog, stresu.. TAKTO VŠAK TITO OPOMÍJEJÍ PODSTATU BYTÍ, ŽIVOTA. Jak by mohli být schopni moudře vést Lidstvo ?? Chtít od Lidu stoprocentní dùvěru ?? TO NEJDE.

Petr Sládek, z představenstva UherskoHradišťské nemocnice..například se mediálně vyjádřil, že LID má poslouchat v pořádku a disciplině vládní politiky, političky. Jenže jaksi opomenul, že TITO JSOU MNOHDY ANALFABETY V OBLASTI BYŤ I JEN PRÁVNÍHO MINIMA. Jak by mohli TITO tak nekompetentní, být vůbec schopni vést správně, z vlastní vůle, LID, například při snahách o řízení pandemie, například COVID19 ??..kdy ani Lékaři neznají mnohdy zákony Celostní medicíny, TCM.., Ayurvédy.., kdy se TITO neobtěžují ani zabývat se Mým receptářem: ForHealthOne.proweb.cz ve smyslu pomoci LIDU, a doplnit si tak znalosti v oboru medicíny.. Pořádek a disciplínu, Petře Sládku a spol..tedy a jiní s obdobnými názory..vyžadovali, a udržovali, například, nacisté v koncentračních táborech za 2. světové války..(například].

NENÍ PRAVDA, źe jedinou možností, jak vyřešit Covid19 je očkování. Je zde mnoho důvodů, proč tomu tak není. Politici, političky, si uvedeným tvrzením, rádoby usnadňují život, aby nemuseli, domněle, se věnovat lokálním lock_downům, trasování..Jenže Covid19 různě mutuje, a tyto aktivity bude nutné dělat trvaleji, i nejspíš více Let. Kdo z politiků, političek, si myslí, že tomu tak není, toho Covid19 vyvede z omylu. ČR se o tom přesvědčila už po třetí. Doporučuji zde proto, zohlednit při zvládání pandemie Covid19 VŠEM, tedy také politikům, poitičkám, zohlednit, zohledňovat, MOJE PÍSMO, včetně VZORCE, uvedeného na: JesusSchool5.blogspot.com ..také: ForHealthOne.proweb.cz ).

V současnosti různí LIDÉ z řad Lékařů, a jiných, tak zvaných ,,odborníků", vyjadřují ve smyslu pro povinnost očkování proti Covid19, ustanovenou zákonem. To v situaci navíc, kdy ani není jistota 100% ochrany, v situaci, kdy ani oni neví, kolikrát v životě by se LIDÉ takto museli nechat očkovat..přičemž tak nějak i potutelně drmolí, že by snad to mělo být i co půl roku, jako u chřipky, což ovšem považuji za naprosto nekorektní prosazování jejich eg, kdy taková forma očkování je pofidérně i násilná, tedy fašistická. V praxi oni nemohou být schopni nyní zaručit, že by takto LIDÉ nehnali k očkování například každých 5 měsíců, dle účinnosti vakcín, a dle aktuální mutace viru. Je žádoucí ochraňovat ŽIVOTY LIDÍ, avšak, na sociálních sítích lze vidět mnohé vedlejší, značně neblahé vedlejší účinky, o nichž se nikde nemluví. Součtem tohoto všeho musí zůstat očkování proti COVID 19 na dobrovolnosti. V opačném případě, tedy snahy zavést povinnost tohoto očkování, tedy považuji za FAŠISMUS.).

Spojovat například ze strany Českého rozhlasu Plus.., médií, intuici Lidí, kterým jejich vlastní tělo, vlastní rozum, napovídá jakýsi vztyčený prst, před uvedeným typem očkování, kdy tito Lidé to různě diskutují, i na sociálních sítích, byť to nemají vědecky sami podložené,..s například konspiračními teoriemi a šarlatánstvím 100 procentně, JE FAŠISTICKÁ MANIPULACE, jen ve snaze se zalíbit fašistickému režimu politickému, v současnosti například v ČR, i v širším měřítku, AUTOGENOCIDNÍMU. Ona takováto AUTOGENOCIDA začíná, začala, na mezinárodní úrovni například vkládáním do potravin různých se zdravím neslučitelných látek, tedy jedů..byť i nejednou označených například coby éčka, nebo také běloba, guma, či i prosté čištění obilnin.., třtinový cukr, fruktoza průmyslově vyráběná, syrupy..a mnohé jiné, vkládané takovéto jedy například nadnárodními společnostmi.. TO MÁ ZA NÁSLEDEK NESČETNÁ ONEMOCNĚNÍ, VČETNĚ TĚCH NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH, ..kterým se Lidé naučili říkat například civilizační nemoce. V současnosti vytasili Český rozhlas Plus..do boje, za svou vlastní rádoby nadvládu nad světem, spolu s tak zvanými jinými..řekněme KRETÉNY. (Někdo by je nazval třeba ilumináty..Iluminátory.) Mají mnoho řečí, mnoho slov, ale cca jen 50% z nich..a z jejich aktivit, není, odhaduji, pro člověka, pro LIDI, pro společnost, pro i mentální pole LIDSTVA závadná svou energií, energetickým nábojem, který obsahují. Zviditelněním tohoto jejich fenoménu, jejich rádoby ten boj prohráli.

~~~

EKOLOGIE, KLIMA:

TÉMA, JAK VÍIME, ZNAČNĚ AKTUÁLNÍ, ALARMUJÍCÍ, VE STAVU AKTUÁLNĚ OHROŽUJÍCÍM BYTOSTNÍ BYTÍ, EXISTENCI, PŘEŽITÍ, LIDSTVA V HORIZONTU JIŽ NIKOLI STALETÍ, ALE DESETILETÍ..před stavem nevratných, ŽIVOT devastujících, různě, na ZEMI, změn.. ( Krizový klimatický plán .. "JAK DÁL" ) přičemž devastace TA již započala..například mrtví z důvodů povodní, tornád, aktivních sopek.., ohňů, sucha..

~~~

SVĚT : ´KULTURA_A ŽIVOT SVĚT..PUTINO_RUSKO.. VÁLKA NA UKRAJINĚ..´

>>JesusSchool5..<<

~~

>>JesusSchool4..<<

~~

  JP . ( ´CulturePlus.Live´ )  

~~~

 


Webové stránky zdarma